Aktivitetar

FOR TIDA ARBEIDER FRIVILLIGSENTRALEN MED:

 • Bruktbuo, sal og ulike aktiviteter, samt kafè på laurdagar
 • Turgruppa "ut i naturen" og rusleturar 
 • Sommerprogram for flyktningar
 • Flaskepanting hos Frank Mohn Fusa AS 
 • Fusa Senioruniversitet
 • TV-aksjonen i oktober
 • Formidla fylgje til personar som treng nokon med seg til tannlege, legebesøk, øyenlege o.l
 • Besøkshund teneste
 • Formidlar hjelp til lette, prakiske oppgåve
 • Torsdagskafè i Søre Fusa i ulike bygdahus for alle.
 • Kaffikos  på Eikhovda for dei som bur der og eldre i nærmiljøet.
 • Språk-kafè. For dei som treng å praktisere norsk og for dei som vil bidra med sin norskkunnskap, og for å bli kjent!
 • Internasjonal kafè på Fusa bibliotek nokre laurdagar i året.
 • Leksehjelp 
 • Besøksvenn teneste 
 • Netthjelpa for eldre

 

 

        

2024 © Fusa frivilligsentral