Aktivitetar

FOR TIDA ARBEIDER FRIVILLIGSENTRALEN MED:

  • Bruktbuo, sal og ulike aktiviteter, samt kafè på laurdagar
  • Turgruppa "ut i naturen" og rusleturar 
  • Sommerprogram for flyktningar
  • Flaskepanting hos Frank Mohn Fusa AS 
  • Fusa Senioruniversitet
  • TV-aksjonen i oktober
  • Formidla fylgje til personar som treng nokon med seg til tannlege, legebesøk, øyenlege o.l
  • Besøkshund teneste
  • Formidlar hjelp til lette, prakiske oppgåve
  • Torsdagskafè i Søre Fusa i ulike bygdahus for alle.
  • Kaffikos  på Eikhovda for dei som bur der og eldre i nærmiljøet.
  • Språk-kafè. For dei som treng å praktisere norsk og for dei som vil bidra med sin norskkunnskap, og for å bli kjent!
  • Internasjonal kafè på Fusa bibliotek nokre laurdagar i året.
  • Leksehjelp 
  • Besøksvenn teneste 
  • Netthjelpa for eldre

 

 

        

2022 © Fusa frivilligsentral