Velkommen til oss

Fusa Frivilligsentral skal vera ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i Fusabygdene, Frivillige organisasjonar og det offentlege. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt og bindeledd mellom menneske som ynskjer å yta ubetalt innsats i nærmiljøet og for personar som ynskjer å ta i mot ein slik innsats. Me skal skape møte mellom menneske!

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

"Bli kjend med Fusa", er eit samarbeid med flyktningtenesta, kulturkontoret og frivilligsentralen i Fusa. Det er eit tre vekers innhaldsrikt program. Her får våre nye landsmenn sjå og møte natur, kultur og næringsliv i Fusa. Dei vil treffe menneske som vil komme til å bety noko for dei i skule, arbeid og i fritid. Dette tiltaket er ein stor dugnad. Det er mange frivillige som bidreg og mange bedrifter gir av si tid uten å ta betalt. Me starta dette i 2015.

Les mer

Her finn du informasjon og program om senioruniversitetet i Fusa

Les mer

Styret består av 4 medlemmer for soknerådet, 2 medlemmer for dei frivillige, 1 medlem for kommunen. Bildet er frå første møte med nytt styre 08.06.2015, der Terje Søraas også var med, vår tidligare styreleiar. Me takkar han, og han deler nokre av sine erfaringar.

Les mer

Bilde frå TV-aksjonen 2017 god tellehjelp i Sparebanken Vest. I år gjekk innsamlinga til UNICEF sitt arbeid for utdanning til born i krisramma områder.

Les mer

Fusa frivilligsentral arrangerar kvar vår og haust faste onsdagsturar rundt om i kommunen vår. Det er frivillige vegvisarar. Dette førar til at ein lettare kan bli kjend med nye turar og folk rundt i kommunen vår. Det er alltid oppmøte og samkjøring frå fjord `n senter klokka 10.00. Ein kan også sjølvsagt møte på oppmøte plassen, der turen går i frå.

Les mer

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2018 © Fusa frivilligsentral