Velkommen til oss

Fusa Frivilligsentral skal vera ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i Fusabygdene, Frivillige organisasjonar og det offentlege. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt og bindeledd mellom menneske som ynskjer å yta ubetalt innsats i nærmiljøet og for personar som ynskjer å ta i mot ein slik innsats. Me skal skape møte mellom menneske! FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK , PÅ INSTAGRAM @FUSAFRIVILLIGSENTRAL ELLER PÅ FRISKUS.COM (www.bjornafjorden.friskus.com). PÅ DEI KANALANE ER ME BERTE PÅ Å LEGGJE UT AKTIVITETAR, OG ANNA INFORMASJON :-)

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Mange av aktivitetane våre er avlyst grunna korona for augebliket. Følg gjerne med på facebook, instagram og friskus.com for meir informasjon.

"Bli kjend med Fusa", er eit samarbeid med flyktningtenesta, kulturkontoret og frivilligsentralen i Fusa. Det er eit tre vekers innhaldsrikt program. Her får våre nye landsmenn sjå og møte natur, kultur og næringsliv i Fusa. Dei vil treffe menneske som vil komme til å bety noko for dei i skule, arbeid og i fritid. Dette tiltaket er ein stor dugnad. Det er mange frivillige som bidreg og mange bedrifter gir av si tid uten å ta betalt. Me starta dette i 2015.

Les mer

Veke 25 & 26. Påmeldingsskjema finn du her!

Les mer

AVLYST INNTIL VIDARE GRUNNA COVID-19. Kvar tysdag frå kl. 18-20 i Fjorden arena! Aktivitetar for heile familien.

Les mer

Treng du eller nokon du kjenner sommarjobb? Me søkjer etter 4-5 ferieklubb assistentar.

Les mer

Eit tilbod til deg som ynskjer å bli tryggare i den digitale verda!

Les mer

Mitt navn er Victoria Tverli Dale 26 år og er i frå Fusa kommune. Eg arbeider som dagleg leiar i frå Fusa frivilligsentral og har aldri vore i Etiopia før! Frivilligsentralen driv ein bruktbutikk med navnet Bruktbuo. Bruktbuo blir drevet av frivillige. Det me sitt igjen med av overskot gjer me til to formål, halvparten går til Barne -og ungdomsarbeidet til Fusa sokneråd, og den andre halvdelen til Childres burn & wound care foundarion. Det utgjer cirka ei støtte på 60.000 i året til kvart av formåla. I tillegg til å ta i mot og selgje brukte varer i butikken gjer dei frivillige også andre ting. Blant anna stikka strikketøy til eit sjukehus i Ginir i Etiopia, er med å arrangerer Walk and run i samarbeid med Fusa Sokn, samt syr og strikker gevinstar frå restegarn/halvferdig håndarbeid slik at me kan lage basar til inntekt til CBWCF. I fjor var første gang me arrangerte basar, og då fekk me inn heile 90.000 kroner, noko me i Bruktbuo er veldig stolte av å ha fått til i "vetle" Fusa. Me er no i desse dagar på tur til Etiopia med Fusa sokneråd, me er heldige å ha med oss tidlegare misjonærar Jorunn og Osvald Hindenes som turleiarar. Dei har god kjennskap til både folket, språket og kulturen i Etiopia. Me skal reise rundt å sjå oss om i Addis Abeba, og deretter reise videre sørover heilt ned til Hagere Maryam. Der skal me få sjå den nye brannskadde avdelinga som Dr. Einar Eriksen og CBWCF har stått i spissen for å få til. Eg gler meg til å få sjå med eigne auge kva me er med å støttar ,samt få kjenne Etiopialivet på kroppen!

Les mer

Bli med på rusletur i nærområdet i Eikelandsosen. Avlyst inntil vidare!

Les mer

Her finn du informasjon og program om senioruniversitetet i Fusa Vårprogrammet er avlyst!

Les mer

Reisebrev frå Etiopia 2018

Mitt navn er Victoria Tverli Dale 26 år og er i frå Fusa kommune. Eg arbeider som dagleg leiar i frå Fusa frivilligsentral og har aldri vore i Etiopia før! Frivilligsentralen driv ein bruktbutikk med navnet Bruktbuo. Bruktbuo blir drevet av frivillige. Det me sitt igjen med av overskot gjer me til to formål, halvparten går til Barne -og ungdomsarbeidet til Fusa sokneråd, og den andre halvdelen til Childres burn & wound care foundarion. Det utgjer cirka ei støtte på 60.000 i året til kvart av formåla. I tillegg til å ta i mot og selgje brukte varer i butikken gjer dei frivillige også andre ting. Blant anna stikka strikketøy til eit sjukehus i Ginir i Etiopia, er med å arrangerer Walk and run i samarbeid med Fusa Sokn, samt syr og strikker gevinstar frå restegarn/halvferdig håndarbeid slik at me kan lage basar til inntekt til CBWCF. I fjor var første gang me arrangerte basar, og då fekk me inn heile 90.000 kroner, noko me i Bruktbuo er veldig stolte av å ha fått til i "vetle" Fusa. Me er no i desse dagar på tur til Etiopia med Fusa sokneråd, me er heldige å ha med oss tidlegare misjonærar Jorunn og Osvald Hindenes som turleiarar. Dei har god kjennskap til både folket, språket og kulturen i Etiopia. Me skal reise rundt å sjå oss om i Addis Abeba, og deretter reise videre sørover heilt ned til Hagere Maryam. Der skal me få sjå den nye brannskadde avdelinga som Dr. Einar Eriksen og CBWCF har stått i spissen for å få til. Eg gler meg til å få sjå med eigne auge kva me er med å støttar ,samt få kjenne Etiopialivet på kroppen!

Nyheter

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.
2021 © Fusa frivilligsentral