Senioruniversitetet - All aktivitet i senioruniversitetet vert "lagt på is" våren 2020!

Her finn du informasjon og program om senioruniversitetet i Fusa

Foredrag i Fjorden arena kl. 11 – 13:

All aktivitet i Senioruniversitetet vert lagt på is våren 2020


Tysdag 28. januar - Kristin Bech: Frå englisc til English - språk og historie i 2000 år

Tysdag 25.februar- Tore Furevik: Klimaendringar og kva konsekvensar det kan få.

Tysdag 31.mars- Rune Mjanger: God psykisk og fysisk alderdom 

Tysdag 28.april- Jimmy Næs: Olv H. Hauge dikt med tonefølge

Tysdag 26. mai - Tur til Ulvik 


22. april - Tilbud frå Harmonien i Bergen: Konsert i Grieghallen, Kraggerud spiller Tsjajkovskij. VELKOMEN!  

Fusa senioruniversitet er ein sjølvstendig ideell organisasjon. Aktivitetane inneheld årleg organisering av fire forelesingar om hausten og fire - fem forelesingar om våren. Dei som ynskjer å støtta aktivitetane, vert oppfordra til å bli medlem. Dei får rabatt på forelesingar. Også ikkje-medlemer kan delta i aktivitetane.   Medlemskontingent: - kr. 300,- per år Billettpris: - kr.   50,- per forelesing for medlemer, - kr. 150,- per forelesing for ikkje-medlemer. 


Grasrotandelen ved tipping    Du kan støtte ditt senioruniversitet dersom du tippar.   Skriv vårt foretaksnummer ved tipping: 997405722. Då går 5% av din innsats til Fusa senioruniversitet.    Norsk Tipping Spelarkort må takast med ved registrering hos ein av Norsk Tippings mange kommisjonærar. 


Vel møtt!  

Sjå også link til Hordaland Senioruniversitet.

 www.senioruniversitetet.no

2020 © Fusa frivilligsentral