Styret for frivilligsentralen

Styret består av 4 medlemmer for soknerådet, 2 medlemmer for dei frivillige, 1 medlem for kommunen. Bildet er frå første møte med nytt styre 08.06.2015.

Fusa frivilligsentral

Fusa Sokneråd eig Fusa frivilligsentral. Den blei oppretta i 2003, først som eit 3 års prosjekt med prosjektsmidler som Fusa Sokneråd søkte om og fekk.
Fusa sokneråd har 4 medlemmer i styret. Desse er foreslått frå nominasjonsnemnd i soknerådet.2024 © Fusa frivilligsentral