Styret for frivilligsentralen

Styret består av 4 medlemmer for soknerådet, 2 medlemmer for dei frivillige, 1 medlem for kommunen. Bildet er frå første møte med nytt styre 08.06.2015, der Terje Søraas også var med, vår tidligare styreleiar. Me takkar han, og han deler nokre av sine erfaringar.

Fusa frivilligsentral

Fusa Sokneråd eig Fusa frivilligsentral. Den blei oppretta i 2003, først som eit 3 års prosjekt med prosjektsmidler som Fusa Sokneråd søkte om og fekk. 
Fusa sokneråd har 4 medlemmer i styret. Desse er foreslått frå nominasjonsnemnd  i soknerådet.


www.fusasokn.no

2021 © Fusa frivilligsentral