UT I NATUREN

Vårprogrammet for 2021 er no klart!
Programmet til  "UT I NATUREN" våren 2021 er klart! Likevel er me nødt til å avvente med å starte opp grunna koronasituasjonen i samfunnet. me kjem ut med informsjon så snart det er klarsignal til å starte opp att! 


Bli med på flotte turar, både lokalt og utanbygds ⛰ Gamle og nye turgåarar er hjarteleg velkomne 🌸 Me håpar på ein flott vår saman ☀️ 
Hugs at me fylgjer smittevernråda med minst ein meters avstand. Det er difor begrensa med moglegheiter for samkøyring 🦋 Ta kontakt med Victoria Tverli Dale på 92093716 om du har spørsmål. Sprei gjerne ordet 💚 

Dette er eit kjekt og sosialt tiltak, der ein kan bli kjend med nye plassar og mennesker i Fusa. Alltid oppmøte ved fjord`n senter klokka 10.00, eller der turen startar. Hugs 40 kroner til sjåføren! 

Hugs nistepakke då me et lunsj saman.

Det er helse i kvar eit steg. Turane er for ALLE, håpar å sjå deg! 

Velkommen! 

Nedanfor kan du sjå nokre bilete frå tidlegare turar: IMG_3118

Bilder frå 2016

mms_img1403795766

Bilder frå 2015

Bilder vår og haust 2014

Turar frå 2013

Bilder frå turar 2011:

2021 © Fusa frivilligsentral