UT I NATUREN

Fusa frivilligsentral arrangerar kvar vår og haust faste onsdagsturar rundt om i kommunen vår. Det er frivillige vegvisarar. Dette førar til at ein lettare kan bli kjend med nye turar og folk rundt i kommunen vår. Det er alltid oppmøte og samkjøring frå fjord `n senter klokka 10.00. Ein kan også sjølvsagt møte på oppmøte plassen, der turen går i frå.

Turane har så langt i 2020 våre avlyst grunna korna, men onsdag 13. mai startar me opp igjen. Det blir turar 13. mai, 20. mai og 27. mai denne våren. Merk at avslutningsturen til Os 3. juni fortsatt er avlyst. Det er viktig at me overheld smittevernregelen om minst 1 meters avstand. Me gler oss til å koma i gong, og ynskjer alle som vil hjarteleg velkomen med på tre flotte turar 🦋 Ta kontakt med Henriette på tlf. 56580114 om du har spørsmål. Sprei gjerne ordet 💚 

Dette er eit kjekt og sosialt tiltak, der ein kan bli kjend med nye plassar og mennesker i Fusa kommune. Alltid oppmøte ved fjord`n senter klokka 10.00, eller der turen startar. 

Det er helse i kvar eit steg. Turane er for ALLE, håpar å sjå deg! 

Velkommen! 

UT I NATUREN VÅREN 2020, etter korona

Nedanfor kan du sjå nokre bilete frå turane i 2018: 
IMG_3118

Bilder frå 2016

mms_img1403795766

Bilder frå 2015

Bilder vår og haust 2014

Turar frå 2013

Bilder frå turar 2011:

2020 © Fusa frivilligsentral