Årsmøte 2024

Her finn du informasjon om årsmøte. Saksliste, årsmeldingar med meir.

Velkommen til årsmøte 2024! 

Det blir årsmøte torsdag 14.mars kl.18:30 i Fjorden arena (Altaneset). Det blir årsmøte både for frivilligsentralen og Foreininga Bruktbuo. 

Det blir presentasjon av ny dagleg leiar, og avskjed til noverande dagleg leiar. 

Det blir vanlege årsmøtesaker og val. I tillegg  blir det ei sak i Bruktbuo sitt årsmøte om fordeling av overskot. 

Snittar og kaffi. 

Vel møtt :-) 

Her kan du lese årsmeldingane for 2023: 

Årsmelding Fusa frivilligsentral 2023

Årsmelding for Bruktbuo 2023 (2)

Rekneskap frivilligsentralen 2023

Rekneskap for 2023


2024 © Fusa frivilligsentral